2017 ->2+0+1+7 = 10 ->1+0 = 1

Het Jaar van de Rode Vuur Haan

schermafbeelding-2017-01-16-om-22-21-52De eerste tendens die we voor 2017 zien, vinden we in de Chinese astrologie. Het jaar van de Rode Vuur Haan begint officieel op 28 januari. Vuur-energie kan heftig zijn, maar kan je ook de energie en daadkracht verschaffen om de nodige evolutie neer te zetten. De Haan wijst ons erop dat we het hele jaar waakzaam en alert dienen te zijn, elk moment klaar voor actie, kiezend voor een praktische en daadkrachtige aanpak. Het helpt steeds goed gecenterd te zijn, in contact met je innerlijke leiding, en met liefde doelen stellend vanuit hart en ziel. Kijk dwars doorheen uiterlijk vertoon of grote woorden, en zie de essentie van wat gebeurt en van wie er voor je staat. Wacht niet tot een wake-up call je wakker schudt, maar wees alert op je eigen proces. Wees bereid je onopgeloste schaduwen te zien, zodat ze je niet hoeven terug-gespiegeld te worden door personen of situaties in de buitenwereld. Kijk ook even terug naar 2005, het vorige jaar van de Haan: welke belangrijke gebeurtenissen of evoluties zag je toen in je leven, en zie je een link met je evolutie nu?

Een 10/1-jaar: een nieuwe fase

schermafbeelding-2017-01-16-om-22-56-21 Een tweede tendens kunnen we zien in numerologie: 2017 is een 10/1-jaar. In 2017 zet zich de grote vernieuwingsbeweging in gang, die ons allen tegen 2020 op onze juiste plek(ken) en in de juiste setting zal plaatsen. Dat betekent sowieso een nieuw begin, vooral op die aspecten van ons leven die we de vorige jaren ten volle hebben getransformeerd. Hoe meer je vorige maanden en jaren hebt losgelaten, hoe meer je de wind van vernieuwing in de zeilen zal hebben. Het is zaak om dit jaar in je eigen energie te durven te gaan staan, je eigen keuzes te durven maken en je waar nodig los te maken van de energie, visie en keuzes van anderen. Dit is het jaar waarin mensen met leiderschapskwaliteiten steeds meer vooraan gaan staan, en de Nieuwe Tijd vraagt om dat te doen in nederigheid, gelijkheid, broederschap en eenvoud.

2017: het Rad van Fortuin en de Ster

schermafbeelding-2017-01-16-om-22-46-01De 10 is ook ‘Rad van Fortuin’ in de tarot. Verwacht dus plotse en onvoorspelbare wendingen op je weg, maar die wendingen brengen je steeds meer op jouw eigen koers, dus panikeer niet. De 17-vibratie staat ook voorop dit jaar. In de tarot is dit de Ster, een energie die staat voor healing en harmonie, na de dooreenschuddende werking van de 16 (de Toren). Het is de mate waarin je bereid was om de vorige jaren los te laten die bepaalt in hoeverre je het healings-aspect van 2017 zal ervaren.

Karma in beeld

De 17 brengt ook de 8-energie volop tot leven. Er wordt dit jaar dan ook heel wat karma afgewerkt, wat heel positief kan zijn, en je zal eindelijk beginnen oogsten wat je de vorige jaren hebt gezaaid. Er worden ook veel karmische contracten actief, zodat je plots de drang voelt om iemand te gaan opzoeken die je al lang niet had gezien, of met wie je plots ( of opnieuw) verbinding verbinding voelt. De twee vorige jaren zijn er veel kiemen gelegd tot vorming van nieuwe weefsels, van nieuwe (maar tegelijk zeer oude) groepen met een gemeenschappelijk hoger doel, en deze groepsvorming zal dit jaar intensiveren en meer vorm krijgen, wat met veel vreugde en enthousiasme gepaard zal gaan.

Financiële herschikkingen

De 8 van 17 is niet zo intens als de pure 8 uit 2008, maar toch zit er een sterke financiële component in dit jaar. Wat financieel niet in orde is, zal zichtbaar worden, en er zal actie moeten worden ondernomen om alles wat dat voordien niet was financieel gezond te maken. We zullen ook op dit vlak oogsten wat we de voorgaande jaren hebben gezaaid. Er kan dus beroering zijn in de bankwereld, maar ook rond financiën in landen van de Europese Unie.

Op weg in evenwicht en harmonie

Maar ook algemeen zullen er dingen moeten worden in orde gebracht, evenwicht zal hier en daar hersteld moeten worden. Machtsverhoudingen worden opnieuw in een gezonde balans gebracht en nieuwe harmonieën worden gecreëerd, daar waar voordien soms zeer grote disharmonie was, en dit zowel in ons eigen leven als in de maatschappij. Hopelijk zullen niet teveel dieptepunten moeten worden bereikt vooraleer men bereid is nieuwe wegen te kiezen en nieuwe harmonieuze beslissingen te maken, zowel individueel als collectief.

Uitbreiding van healingsvormen en -centra

Gezondheid en healing staan voorop dit jaar, dus hier zal ook een ontplooiing te merken zijn in de maatschappij. Er komt stilaan een groter draagvlak voor en inzicht in nieuwe healingsvormen, ook in spirituele middens. Hier en daar wordt de aanzet gegeven tot oprichten van holistische healingcentra van de Nieuwe Tijd, dat wil zeggen centra met een gevarieerd evenwichtig aanbod waarbij zowel het fysiek, het emotioneel, het mentaal, het spiritueel én het energetisch aspect van de mens aangeraakt wordt, én waarbij de samenwerking gebaseerd is op eerlijkheid, gelijkheid en broederschap, én bereidheid naar het eigen ego te kijken.

Powermaanden in 2017

Qua maandtrillingen zien we dat het ‘zwaartepunt’ van 2017 zich bevindt in de periode van januari tot mei, met mei als meest intense maand. Er zijn vier maanden met een meestertrilling: januari (11/2), maart (22/4), mei (2022/6) en oktober (11/2). Dit zijn telkens maanden waarin we grote groeisprongen maken, uitdagingen overwinnen, en er dus ook meer spanning en onrust in het systeem kan zijn. Dus extra aarding en heel veel centeren en rust is dan altijd aangewezen.

Op 10/11 februari hebben we een hier zichtbare maan-eclips, wat vaak voor opborrelen van schaduwstukken zorgt. Ook augustus lijkt voor veel beweging te zorgen, met een gedeeltelijke maansverduistering, hier gedeeltelijk zichtbaar, en een totale zon-eclips op 21/8, zichtbaar boven de USA…en de hele wereld weet dat daar allerlei te gebeuren staat.

Als synthese kunnen we zeggen dat 2017 een boeiend jaar kan worden, met zeer veel healing, veel vreugde, veel vernieuwing, wanneer we daarvoor openstaan, en bereid zijn oude ingesleten sporen te verlaten en zonder angst een sprong in het nieuwe te maken. Wanneer we telkens weer contact nemen en houden met ons innerlijke Zelf, met alle sereniteit, liefde en kracht die we zijn, en wanneer we de Aquarius-leuze hoog in het vaandel dragen: ‘Wij samen’.

Happy 2017 !!!

Bron : Fran Tielemans