De 4e bloedmaan op 28 september 2015

Het komt zelden voor dat er 4 bloedmanen achter elkaar komen.

Schermafbeelding 2015-09-24 om 22.42.46

De NASA noemt dit tetrad.

Bloedmanen doen zich voor als de aarde tussen de zon en de maan komt, waardoor de maan rood kleurt.

Wat meer in detail :

In de nacht van 27 op 28 september 2015 vindt er een totale Maansverduistering plaats die in heel Europa zichtbaar is. Een maansverduistering is een prachtig astronomisch fenomeen dat plaatsvindt wanneer de Zon, de Aarde en de Maan zich op één lijn bevinden met de Aarde in het midden. Bij helder weer kan een totale maansverduistering erg indrukwekkend zijn. In tegenstelling tot wat complotsites je willen doen geloven, kan dit helemaal geen kwaad!

Normaal weerkaatst de Maan het zonlicht terug naar de Aarde maar tijdens een maansverduistering kan de Maan geen zonlicht opvangen omdat de Aarde in de weg staat. Het zonlicht dat zich op dat moment door de aardatmosfeer doordringt, kleurt rood waardoor op de maan een rode gloed te zien is.

De aardse atmosfeer bevat variabele hoeveelheden water (wolken, mist, nevel,…) en vaste deeltjes (meteorenstof, vulkanische as,…). Dit materiaal filtert natuurlijk het zonlicht voordat het in de schaduwkegel afgebogen wordt. Grote vulkaanuitbarstingen, waarbij veel as in de atmosfeer terechtkomt, zorgen dikwijls voor donkere, dieprode maansverduisteringen.

Maansverduisteringen doen zich enkel voor tijdens volle Maan maar niet tijdens elke volle Maan. De baan van de Maan helt ongeveer 5,1° ten opzichte van het vlak waarin de Aarde om de zon draait, ook wel de ecliptica genoemd, en hierdoor kan een maansverduistering enkel maar plaatsvinden als de Maan zich in één van de twee punten bevindt waar het baanvlak de ecliptica snijdt. Zonsverduisteringen zijn meestal maar in een klein gebied op Aarde zichtbaar, maar maansverduisteringen zijn daarentegen waarneembaar vanaf elke plek waar de Maan te zien is.

Niet alle maansverduisteringen zijn dezelfde.

Er bestaan drie soorten: de totale, gedeeltelijke en de maansverduistering in de bijschaduw.

Bij een totale maansverduistering is de Maan volledig zichtbaar en kleurt deze rood of donkerbruin afhankelijk van de hoeveelheid stof er zich in de atmosfeer van de Aarde bevindt. Tijdens dit fenomeen zal de Maan door de kernschaduw (de umbra) van de Aarde gaan. Wanneer deze slechts door een gedeelte van de umbra gaat, spreken we van een gedeeltelijke maansverduistering. Bij een maansverduistering in de bijschaduw vermindert de intensiteit van het volle maanlicht een beetje maar dit is in de praktijk nauwelijks waarneembaar.

Schermafbeelding 2015-09-24 om 22.31.09

Op 28 september 2015 zal de Maan de schaduw van de Aarde binnenkomen om 03u07 Nederlandse tijd. Om 04u11 begint de totaliteit waarna om 04u48 het maximum van de totaliteit zal plaatsvinden. Om 05u23 is uiteindelijk het einde van de totaliteit waarna de Maan om 06u27 de schaduw van onze planeet zal verlaten. Hoogte van de Maan bij het begin van de eclips is 38°en 3° bij het einde, 24° hoog staat ze bij het maximum van de totaliteit. De Maan staat op het ogenblik van de totaliteit in het ZW-W. Bij helder weer kan deze totale maansverduistering een indrukwekkend schouwspel zijn door de rode gloed die op de Maan zal te zien zijn.

Schermafbeelding 2015-09-24 om 22.31.57Het is dus een goed idee om morgennacht (de nacht van zondag op maandag) op te blijven om de combinatie van een totale maansverduistering en een ‘bloedmaan’ te bewonderen. Tussen 2u en 5u wordt de climax verwacht en zal de rode gloed het duidelijkst te zien zijn. Ook het weer zit mee, want van wolken is geen sprake.

Veel kijkplezier!

Schermafbeelding 2015-09-26 om 22.56.07