Zielenleeftijd

Vraag jij je soms af waarom mensen zus of zo denken, doen en reageren. Is dit voor jou moeilijk te begrijpen?

Misschien kan het wat verduidelijking brengen wanneer je weet dat er zielenleeftijden zijn…

Schermafbeelding 2015-09-05 om 18.45.04

Ondanks de verschillen die onderling tussen zielen en persoonlijkheden mogelijk zijn, gaan we allemaal door de volgende zeven cycli heen.

De eerste 5 worden op aarde ervaren, de laatste 2 zijn niet meer aan een lichaam gebonden.

Schermafbeelding 2015-09-13 om 22.11.15

Als de Baby Zielen geen regels zouden maken, zouden de zuigeling zielen ongestraft hun buren de kop afhakken, de Jonge Zielen zouden ons financieel allemaal uitkleden, de Volwassen Zielen zouden te veel met elkaar ruziën om zich van de rest iets aan te trekken en de Oude Zielen zouden niet de moeite nemen om iets anders te doen dan in hun achtertuin rondhangen.

soul ages

Iedere zielenleeftijd wordt nog eens opgedeeld in 7 evolutie stappen in de reïncarnatiecyclus.
Schermafbeelding 2015-10-18 om 23.08.58
We kunnen dit vergelijken met de verschillende stadia dat een vlinder doorloopt : eitje, rups, pop, vlinder.
Het gaat hem niet om de fysieke vorm, maar wel om de evolutie in bewustzijn en dan vooral zelfbewustzijn met als resultaat hoe we met anderen omgaan.
De eerste stap bij elke nieuw zielenleeftijd gaat over het leven ervaren op dit nieuwe niveau. De lessen leren en evolueren aan de hand van situaties waarin we terecht komen.
Zielenleeftijden bij de menselijke populatie bestaat voor een groot deel uit jonge en volwassen zielen.
Schermafbeelding 2015-10-18 om 23.35.24
Laten we dit eens meer in detail bekijken!

Zuigeling ziel:

Focus: leven

Les: fysiek, psychisch & moreel overleven, zich bewust worden van de omgeving.

De hele ‘zuigeling’cyclus is gericht op het leren om als individu in een lichaam te overleven.
De Zuigeling vermijdt onze moderne complexe culturen, die kunnen ze gewoon nog niet aan.
Ze hebben een kinderlijk temperament en kijk op het leven.
Net zoals kinderen begrijpen ze de dingen niet goed en hebben begeleiding nodig.
Ze kennen de waarde niet van dingen die ze tegenkomen en vernietigen deze.
Vaak doen ze hunzelf pijn door hun eigen onhandigheid en onwetendheid.
Ze zijn niet geïnteresseerd in de complexere en wijdere aspecten van het leven, zoals politiek, religie, wetenschappen, humanitaire zaken.
Ze zitten eerder verpakt in hun eigen kleine gebied van gebeurtenissen thuis en de familie.
De zuigeling gelooft wat hem verteld wordt, door hun simpele wereldvisie en een gebrek aan ervaring.
Ze zijn intellectueel onderontwikkeld, worden nogal snel bij de neus genomen en belachelijk gemaakt door oudere zielen.

 

Als we door de zuigelingen ziel niveaus heen klimmen leren we onderweg hoe we moeten koken, voedsel of geld als ruilmiddel gebruiken, met anderen omgaan, voor ons zelf verzorgen en we zullen uiteindelijk een primair sociaal systeem opzetten met zijn eigen wetten en taboes.

Baby ziel:

Focus: bij een cultuur horen

les: regels, rollen, wetten en bevelen, misdaad en straffen, maatschappelijk overleven, sociaal bewustzijn.

We kunnen hen vergelijken met teenagers.

Baby zielen hebben structuur om zich heen nodig en houden ervan dat iemand ze verteld wat te doen en wat de regels zijn waaraan zij zich moeten houden.
De regels waaraan zij zich houden worden dan verheven tot de enige juiste regels waaraan iedereen zich dient te houden.
Er is geen ruimte voor individuele invulling.
Dus fundamentalistische instellingen zitten er vol mee.
Ze vinden het prettig om in gemeenschappen te leven met strengere regels, waar iedereen elkaar kent en waar iedereen precies weet wat er van hem verlangt wordt.
De belangrijkste kwestie voor de Baby Ziel is goed versus kwaad.
Ze houden van een simpele levensstijl zonder vrije wil, eerder als een dienaar.
Baby zielen vermijden oogcontact met anderen, ze houden over het algemeen niet van contact op welk vlak ook.
Ze voelen zich ongemakkelijk bij fysieke nabijheid, affectie, eerlijke seksualiteit.
Hun politieke perceptie is vaak conservatief. Morele kwesties zien ze eerder zwart – wit/ goed – slecht.
Ze geven de wereld vaak de schuld wanneer dingen verkeerd gaan, omdat ze het moeilijk vinden de oorzaak hiervan in hun eigen handelen te vinden.
Baby zielen gaan graag om met kinderen. We vinden ze vaak terug in beroepen zoals leerkracht, dagopvang, monitoren bij de scouts.
Bij hen draait het vooral om de “juiste” dingen te doen, volgens etiketten, stereotypen, standaard clichés.
Ze voelen zich het best bij soortgenoten en ontlenen hun identiteit aan de groep waartoe ze behoren.

Jonge ziel:

Focus: vrij zijn

Les: onafhankelijkheid, zelfontplooiing, persoonlijke prestaties, materieel overleven, vrije wil.

Ze kennen de maatschappij en gaan er alles uithalen wat erin zit. De jonge ziel wil het helemaal maken! Persoonlijke ambitie, status en onderlinge concurrentie zijn het allerbelangrijkste, gemeenschapszin vliegt het raam uit en hij/zij gaat de maatschappelijke ladder op. Het is ‘Ik’, ‘Ik’, en nog eens ‘Ik’. Grotere huizen, betere banen, duurdere auto’s, merkkleding etc.
Spiritualiteit is dood en het ego en materialisme vieren hoogtij.
De Jonge Ziel gaat voor het grote geld, roem en macht. Ze zijn de ultieme yuppies. Ze zijn geobsedeerd door jeugd en er jong uitzien, het is zowat heiligschennis om er oud uit te zien, dus gaan ze massaal naar de plastische chirurg om van alles te laten verkleinen, vergroten of weg te laten zuigen en tussen door vind je ze in de sportzaal.
Ze kunnen er heel moeilijk tegen dat anderen zeggen wat zij moeten doen, het is eerder iedereen moet het doen op MIJN manier.
Jonge zielen houden niet van Baby zielen nog van Oude zielen omdat deze te extreem zijn. De regel ” doe het op mijn manier ” volgen deze niet.
De humor van een jonge ziel is om te lachen met mensen die er anders uitzien dan hen.
Ambitie is belangrijk en de instelling is: Hier ben jij en hier ben ik, en ik ga winnen! Ongeacht op wie ze trappen. Zij leven vooral voor hun carrière en status.
Technologische vooruitgang gaat voor op milieuoverwegingen, industrie is belangrijker dan ecologie.
Hier draait ook alles om uiterlijkheden; voor een jonge ziel is het zelfs onaanvaardbaar dat het lichaam zomaar ouder wordt. Je vindt ze terug in onze vaderlandse politiek en het bedrijfsleven is ervan doortrokken. Ook oorlogen zijn meestal fenomenen van jonge zielen.
Jonge zielen hebben al wat meer vooruitgang geboekt dan zuigeling-en baby zielen, toch is hun perceptie van het leven ook simpel.
Ze doen nauwelijks aan introspectie om hen zelf in vraag te stellen en hun motivaties.
Daar ze veel waarde hechten aan materieel succes, negeren ze emotionele, psychologische en spirituele overwegingen.
Het zal je niet verbazen dat de rijke landen van de wereld een behoorlijke portie jonge zielen herbergen; daar drijft de economie nu eenmaal op.

Volwassen ziel:

Focus: samenleven

Les: onderlinge afhankelijkheid of samenhang, relaties, empathie, intimiteit, zelfbewustheid, emotioneel bewustzijn.

Aan het einde van de Jonge cyclus begint er iets te knagen: er mist iets! In de Volwassen cyclus gaan we meer naar binnen om uit te vinden wie we werkelijk zijn en wat we zoal voelen. Deze cyclus draait om intensiteit en relaties op ieder gebied; intermenselijk, internationaal. Wie ben jij en wie ben ik, en wat is onze relatie samen; ligt aan de grondslag van deze levens.
Volwassen zielen kijken zowel achterwaarts als inwaarts, ze evalueren constant of hun levensdoelen bereikt zijn en wat ze anders zouden doen mochten ze opnieuw beginnen. Ze doen veel aan introspectie, deze zelfevaluatie kan soms leiden tot psychologische moeilijkheden.
Bij wijze van spreken zouden we kunnen zeggen dat volwassen zielen in een mid-life crisis zitten.
Ze willen graag alles begrijpen en hechten veel belang aan onderwijs.
Waar jonge zielen onderwijs lopen voor hun carrière, is dit bij volwassen zielen eerder om kennis op te doen voor de persoonlijke ontwikkeling. Het gaat er bij hen om om wat ze leren en niet zoals bij de jonge zielen die de rang belangrijk vinden.
Volwassen zielen willen hun zelf vinden en uiten. Persoonlijke vervulling is hun constante zoektocht.
Er gaat zoveel om in hun psyche in vergelijking met de andere zielenleeftijden, dat deze de meest complexe is.
Ze zijn opgewonden, gevoelig, lichtgeraakt.
Door hun psychologische gevoeligheid en complexiteit worstelen ze zich door emotionele blokkades die zich nu op een bewust niveau uiten.
Ook de relatie met Moeder Aarde, het milieu en andere schepselen zijn belangrijk voor deze zielen. Ze willen deze helpen, er zorg voor dragen, verbeteren. Volwassen zielen beginnen op te kijken naar de sterren en ons af te vragen of daar ook leven is. De volwassen ziel is als een moederkloek die voor haar kroost, en dat van de buren, wil zorgen, die onmiddellijk tussen beide wil komen als er gekibbeld wordt en die politiek gezien voor ieder probleem een oplossing wil die iedereen kunnen behagen.
Ze hebben een goed ontwikkeld bewustzijn en zijn ethisch.
Ze werken aan verfijnde relaties, waarderen de gevoelens en opinies van anderen. Het kwetst hen wanneer anderen niet goed over hen denken.
De volwassen ziel hebben heel wat empathie met anderen, waardoor ze makkelijk overstuur geraken door de ‘vibratie’ van anderen die niet in harmonie is met hun eigen vibratie.
Wanneer er onaangename gevoelens zijn met anderen, zullen ze zich niet verplicht voelen om te blijven.
Ze hebben een veilige plek nodig om zichzelf te beschermen in tijden van psychologische stress, dit kan een ruimte zijn of een goede vriend. Ze zijn namelijk er gesteld op relaties en zoeken naar gezelschap, kameraadschap van gelijkgestemden.
Volwassen zielen hebben een goed gevoel voor humor, ze houden van lachen en grappen zonder anderen te denigreren.
Deze zielen zitten vooral in Europa.

Oude ziel:

Focus: een deel zijn van alles wat er is

Les: autonomie, onthechting, wijsheid, spiritueel bewustzijn.

Hier beginnen we ons los te koppelen van wat men zegt en de zoektocht naar spiritueel bewustzijn neemt dan ook een individualistische vorm aan. Op onbewust niveau weten we dat we richting Uitgang gaan, we ronden oud karma af en trachten te voorkomen dat we nieuw karma aanmaken. Onderliggende kwesties voor oude zielen is: jij en ik maakt samen wij. En hun focus wordt: jij leeft je leven op jouw manier en ik op het mijne, dit is een vrij land met ruimte voor ons allemaal, zolang je maar niemand kwaad doet. Eenheid met behoud van individualiteit, evenwaardigheid in vrijheid en steun voor elkaar met persoonlijke morele verantwoordelijkheid.
Ze zijn stiller, meer ingetogen in hun manier van uitdrukken en hebben een rustigere leefwijze.
——————————————————-

Opgestegen ziel:

De opgestegen ziel is klaar met z’n aardse lessen, maar komt soms terug in incarnatie puur uit Liefde, als hoger voorbeeld en leraar. Bijvoorbeeld: Mahatma Gandhi.

Oneindige ziel:

De oneindige ziel is ’n rechtstreekse uitdrukking van de universele levensbron en manifesteert zich op Aarde tijdens grote veranderingen. Bijvoorbeeld : Boeddha energie, Christus energie. We noemen ze Avatars.
Soul in a body
Bron : Michaelteachings