Film “Samadhi” – Maya, the illusion of the self

Daniel Schmidtheeft heeft net het eerste deel van zijn lang verwachte film “Samadhi” uitgebracht.

Schmidt’s films zijn gekend voor de verwevenheid van oude wereld religies en filosofische tradities, verbazende multidimensionale heilige geometrische patronen, dromerige muziek en een diepe duik in de filosofie van meditatie.

Het is een aanraden om eerst zijn documentaire film ” Inner worlds, outher worlds ” ( innerlijke werelden, uiterlijke werelden ) te bekijken mocht je deze nog niet gezien hebben, alvorens ” Samadhi ”

Op Youtube kan je de volledige documentaire met ondertiteling in verschillende talen vinden.

“Samadhi”

Deel I draagt de titel : ” Maya, the Illusion of the Self ” -> “Maya, de illusie van het zelf ”

Maya (Sanskriet; oorspronkelijke betekenis: illusie) is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat vertaald kan worden als “sluier van illusies”. Beide religies wijzen erop dat de mens meestal een wereldbeeld heeft dat ver van de werkelijkheid af staat, zodat het de mens belet inzicht te hebben. Dit onwerkelijke beeld is het resultaat van materiële waarneming via de zintuigen en een foute interpretatie ervan.

Omdat de mens hierdoor door een sluier van illusies is omgeven, wordt de ware toestand van de wereld aan het zicht onttrokken. Zowel het hindoeïsme als het boeddhisme gaan ervan uit dat deze toestand de mens verhindert het ware geluk te vinden. De Maya kan worden opgeheven door onder andere meditatie.

De Boeddha verwees met het begrip ‘maya’ meer specifiek naar het bewustzijn, wat volgens hem als een goocheltruc is: wanneer men het niet begrijpt denkt men dat het substantieel is, maar wanneer men het onderzoekt blijkt het zonder essentie. Dit is ook zo voor het lichaam, gevoelens, percepties en vormingen.

Veel kijkplezier !