I AM

Affirmaties – I AM

Gedachten veroorzaken gevoelens.

Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen.

Als je je gedachten en gevoelens verandert, verander je je realiteit.

Een manier om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden is het gebruik van affirmaties. Een affirmatie is niets anders dan een positieve zelfsuggestie. Hiermee kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘herprogrammeren’.

Een gezonde geest gaat hand in hand met een gezond lichaam. Alles wat je jezelf suggereert of wat anderen je suggereren als je diep ontspanning bent, dringt diep door in de geest en kan voor een bijzondere lange tijd nawerken.

Kies voor een positieve affirmatie!

Waarom? – > Waar je je aandacht op richt vermeerdert zich.

Ik wil niet dik zijn

Ik wil niet arm zijn

Ik verdien het niet om …

Ik haat mijn baan

Ik wil deze relatie niet

Ik wil niet ziek zijn

Ik wil niet ongelukkig zijn

Het bovenstaande laat ons zien hoe ons in deze cultuur geleerd wordt om ons mentaal tegen het negatieve te verzetten.

We denken dat het positieve dan vanzelf naar ons toekomt. Maar zo werkt het niet.

Hoe vaak heb je geklaagd over iets vervelends wat e overkomen is? Heeft dat ooit geholpen? Het negatieve bevechten is tijdverspilling als je werkelijk veranderingen in je leven wilt aanbrengen.

Hoe meer je je bezig houdt met ” Wat je niet wilt “, hoe meer je hiervan creëert. Je zeult dan hoogstwaarschijnlijk nog steeds alles met je mee wat je niet aanstaat in je leven.

Laat het negatieve los en richt je aandacht op wat je werkelijk wilt zijn of hebben. Laten we de bovenstaande negatieve gedachten omkeren en er een positieve affirmatie van maken 🙂

Alles begint bij zelfacceptatie, dus ontwikkel een vredige, liefdevolle relatie met jezelf.

“Ik hou van mezelf en ik waardeer mezelf precies zoals ik ben”

Ik ben slank

Ik ben welvarend

Ik ben het waard om …

Ik accepteer nu een fijne nieuwe baan

Ik heb een leuke liefdevolle relatie

Ik ben gezond

Ik ben blij, gelukkig en vrij

Voel je het verschil ?!

Het is belangrijk om een positieve affirmatie in de tegenwoordige tijd uit te spreken. “Ik ben gezond” is beter dan ik ‘ik wil gezond worden” aangezien het universum of ons onderbewuste alles letterlijk neemt.

Begin met “IK BEN ” of “IK HEB”

Schermafbeelding 2016-02-09 om 21.21.54

Affirmeren werkt het beste als we diep ontspannen zijn.

Hersengolven worden geclassificeerd in vier typen:

Betagolven hebben de hoogste frequentie en worden in verband met actief denken en doen in verband gebracht. Wanneer we ontspannen of waarnemen dan zenden de hersenen de langzamere ritmische alfa golven uit.
Alfagolven treden op als iemand volledig ontspant en daardoor optimaal ontvankelijk is voor signalen van buitenaf. Thetagolven blijken op te treden als de ontspanning zich nog verder verdiept. Het theta-bewustzijns niveau gaat vaak gepaard met droombeelden en blijken het geheugen en de creatieve verbeelding te prikkelen.
Deltagolven treden op als we in een diepe slaaptoestand verkeren. Het alfa niveau wordt gelijk gesteld aan ons onderbewuste waarin we alle ervaringen, gebeurtenissen waarnemen, opnemen, registreren en bewaren. Dit niveau is een bewustzijnsniveau waar geen twijfel bestaat, alle positieve en negatieve ervaringen zijn opgeslagen en de waarheid over de persoon bevat.

In een alfa en theta staat staan we het meest open voor woorden, beelden en suggestie. Een mengelmoes van een alfa en theta bewustzijnsstaat wordt dan vaak geassocieerd met het ideale klimaat om te visualiseren en te affirmeren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij activiteiten als tai chi en meditatie alfa en theta hersengolven bijzonder actief zijn. Dit is opmerkelijk want we zijn in deze activiteiten wakker, gefocust en actief en toch activeren we een rusttoestand voor lichaam en geest. Mediteren helpt ons dus het ideale klimaat te creëren voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van affirmaties.

Schermafbeelding 2016-02-21 om 17.48.29

I AM

Succes met je positieve affirmaties!